Allemansrätten – frihet under ansvar

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Men det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och paddlar, campar, eldar, plockar blommor och bär eller gör något annat i naturen.

Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får bada vid stränder och paddla nästan överallt i våra svenska vatten. Det är en frihet som kräver ansvar, hänsyn och gott omdöme. Kraven på hänsyn för omgivningen är desamma som på land. Inte störa – inte förstöra!

Enligt sjölagen ska du som färdas på vatten visa hänsyn mot omgivningen. Du får tillfälligt förtöja, gå i land och bada vid strand som inte tillhör en tomt eller är skyddat för fågelliv eller annat.

Man brukar tillämpa samma princip som för tältning gällande hur länge man får uppehålla sig på samma ställe och det är något enstaka dygn. Det som avgör är att man inte skadar naturmiljön, störa markägare eller närboende. Vill man stanna längre behöver man fråga markägaren om lov.

Ska du tälta, välj att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte heller ligga nära boningshus. I naturreservat och inom strandskyddsområden gäller särskilda regler och det kan handla om exempelvis att elda, tälta eller förtöja en båt. Anslagstavlor i området visar vad som gäller.

Toalett, gräv en grop med en liten trädgårdsspade och täck över ordentligt.
Skräp, ta med allt skräp, även det allra minsta, när du lämnar platsen du vistats på.

Eldning, vi rekommenderar att elda vid de utmärkta grillplatserna eller att använda små fältkök. Eldningsförbud råder ofta under sommaren och då är all öppen eld förbjuden.

Fiske, för att fiska i Hummeln krävs fiskekort. För att läsa mer och köpa fiskekort besök:

Läs gärna på om Allemansrätten innan du ger dig ut i naturen!

Visa hänsyn till naturen, sjön och boende när du paddlar på meteoritsjön Hummeln