Vi värnar om naturen

Hållbarhet är viktigt för oss

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Vi värnar om både vår fantastiska sjö och dess omgivande natur liksom vi värnar om hela vår planet. Kanoterna vi använder oss av är begagnade och genom att hyra ut dem får fler möjlighet att komma ut och uppleva sjön och naturen utan att lämna stora avtryck. Vi är också noga med att rester av det som tas med ut på sjön kommer med tillbaka för återvinning.

Fantastiska naturreservat

På varsin sida om sjön finns även två naturreservat, Humlenäs och Malghult. Sjön ingår i Viråns vattensystem som är ett Natura2000-område. Hummeln ingår i ett vattenskyddsområde och fungerar som vattentäkt för Oskarshamns kommun.

Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Men det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och paddlar, campar, eldar, plockar blommor och bär eller gör något annat i naturen.

I allemansrätten ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Läs på om Allemansrätten innan du ger dig ut i naturen!

Allemansrätten

Visa hänsyn till naturen och sjön när du paddlar på meteoritsjön Hummeln