Vi värnar om naturen

Hållbarhet är viktigt för oss

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Vi värnar om både vår fantastiska sjö och dess omgivande natur liksom vi värnar om hela vår planet. Kanoterna vi använder oss av är begagnade och genom att hyra ut dem får fler möjlighet att komma ut och uppleva sjön och naturen utan att lämna stora avtryck. Vi är också noga med att rester av det som tas med ut på sjön kommer med tillbaka för återvinning.

Fantastiska naturreservat

På varsin sida om sjön finns även två naturreservat, Humlenäs och Malghult. Sjön ingår i Viråns vattensystem som är ett Natura2000-område. Hummeln ingår i ett vattenskyddsområde och fungerar som vattentäkt för Oskarshamns kommun. Vi vill värna om naturen och vill därför påminna dig om att läsa på om Allemansrätten innan du ger dig ut och paddlar!

Glöm inte att ta med dig skräpet hem.
Bron vid Humlenäs går att paddla under om vattennivån inte är för hög