En av åtta bevarade nedslagskratrar i Sverige

Meteoritsjön Hummeln bildades för 470 miljoner år sedan då en stor kollision inträffade i asteroidbältet mellan Mars och Jupiters banor. En stor asteroid bröts upp och fragment, meteoriter, från den 200 km stora asteroiden slog ner på jorden.

En meteorit med en diameter som tros ligga på ca 150 meter i diameter slog ner och bildade sjön som är över 60 meter djup. Hummeln är en av bara åtta bevarade nedslagskratrar i Sverige.

Visste du att…

  • sjön bildades för 470 miljoner år sen.
  • sjön är 61,5 meter djup.
  • det finns 2 naturreservat, Malghult i norr och Humlenäs i söder.
  • det är 1 av 8 bevarade meteoritkratrar i Sverige.
  • det är den 187:e bekräftade meteoritkratern på jorden.
  • bygdens fantastiskt goda vatten kommer från sjön.
  • redan i början av 1800-talet visade geologer intresse för sjön och på 1960-talet ställde man sig frågan om sjön kunde vara en meteoritsjö.
  • 2014 bekräftades det att sjön är skapad av en meteorit av geologerna Sanna och Carl Alwmark vid Lunds Universitet.

Geologiskt intressant sjö

Hummeln är upptagen som en av de 600 sjöar i världen som bör bevaras för forskning. Sjön är geologiskt intressant på grund av berggrundens sammansättning. Enligt Carl Alwmark, geolog på Lunds Universitet, är bildandet av nedslagskratrar är en av de viktigaste geologiska processerna i solsystemet.

Resultaten kan användas för att förstå utvecklingen av uppbrytningen av en asteroid och processer som har haft, och kan få, stor betydelse för utvecklingen och utseendet av vår planet. Alwmarks studie har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Geology.

Vacker natur

Hållbarhet är viktigt för oss och vi värnar om naturen. Läs mer om Natur & miljö!