Paddling till Kvarnudden

Under vår paddeltur till Kvarnudden stannar ni kvar i norrsjön. Från Kalkviken paddlar ni söderut längs Malghults naturreservat. När ni når Kvarnudden kan ni gå iland och vandra en bit för att se fiskevandringen vid Humlefors kvarn.

Paddelturen startar i Kalkviken och ni paddlar en bit från land i norrsjön ner till Humlefors. Norrsjön angränsar till Malghults naturreservat. Paddelturen går vidare söderut mot kvarnen. Det går att gå iland och gå ner till kvarnen och se var vattnet rinner ut i Färgsjön och vidare mot Viråsystemet. På tillbakavägen paddlar ni längs norrsjöns södra del.

Kvarnudden

Här kan du gå iland och ta en promenad från Kvarnudden till Humlefors kvarn på den samla vägen. Det är ca 400 m att vandra. Om du vill så kan du se fiskevandringen i ån ner mot kvarnen. Vid Humlefors kvarn rinner vattnet ut i Virån. Hummeln är Oskarshamns kommuns vattentäkt och det är här som vattennivån i sjön justeras. Ta gärna med fikakorgen och fika medan ni tittar på fiskevandringen!

Paddelkarta

Norrsjön är vacker med Malghults naturreservat och båthusen i Kalkviken
Vi har kanoter från Linder

Hjälpzon

Om vädret inte tillåter er att paddla tillbaka så måste ni ta er till någon av våra hjälpzoner. Kontakta Kristdala Kanot för hjälp när ni är på plats. Hjälpzonerna är markerade på paddelkartan med en röd ikon.